15h00 – 17h00

Announcement Date: June 22, 2017

15h00 – 17h00
Đánh giá bài viết

Chinh phục hải đăng trên 100 năm tuổi va cột cờ chủ quyền biển đảo, tham quan bãi đá thảo nguyên hoà chung với cảnh đẹp thiên nhiên mà tạo hoá ban cho.