Hình Thức Thanh Toán

Quý khách có thể thanh toán bằng một trong các hình thức sau:

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng

Văn phòng Cù Lao Xanh Travel, Quy Nhơn, Bình Định

Thời gian làm việc:

  • 07h30 – 17h30: Từ thứ 2 đến thứ 6
  • 07h30 – 12h00: Thứ 7

Thông tin tài khoản

Vietcombank: Chi nhánh Bình Định: 0051000559251

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Cù Lao Xanh Travel